Трећи разред- додатна настава

Трећи разред- додатна настава

Градиво за школско такмичење

 1. Области наставе предвиђене програмом наставе за први и други разред.
 2. Бројеви прве хиљаде (читање, писање, месне вредности, упоређивање, сабирање и одузимање).
 3. Римске цифре.
 4. Пребројавање и одређивање скупова бројева по датом упутству у првој хиљади (на пример производ цифара броја, збир цифара броја…).
 5. Проблемски, логички и логичко-комбинаторни задаци.

Градиво за општинско такмичење

 1. Области предвиђене за претходни ниво такмичења.
 2. Множење и дељење двоцифреног и троцифреног броја једноцифреним.
 3. Угао, узајамни положај правих.
 4. Пребројавање геометријских објеката (тачака, дужи, правих, полуправих, углова)
 5. Сабирање низова бројева.
 6. Проблемски, логички и логичко-комбинаторни задаци.

Градиво за окружно такмичење

 1. Области предвиђене за претходни ниво такмичења.
 2. Зависност збира и разлике од промене компоненти операција.
 3. Једначине са сабирањем и одузимањем.
 4. Дешифровање рачунских операција (сабирање и одузимање).
 5. Магични квадрати.
 6. Проблемски, логички и логичко-комбинаторни задаци.

 

No Comments

Add your comment