Ознака: zadaci

I година- Окружно такмичење

А- категорија Б- категорија

II година: општинско такмичење- Б категорија

Тестови од ранијих година: 2019-општинско IIБ 2018-општинско IIБ 2017-општинско IIБ 2016-општинско IIБ 2015-општинско IIБ 2014-општинско IIБ 2013-општинско IIБ 2012-општинско IIБ 2011-општинско IIБ 2010-општинско IIБ 2009-општинско IIБ 2008-општинско IIБ 2007-општинско IIБ 2006-општинско IIБ 2005-општинско IIБ 2004-општинско IIБ 2003-општинско IIБ 2002-општинско IIБ 2001-општинско IIБ 2000-општинско IIБ 1999-општинско IIБ Извори: Математичка такмичења средњошколаца, Друштво математичара Србије, Београд 1990-2016

II година- општинско такмичење

А- категорија Б- категорија

Трећи разред- додатна настава

Градиво за школско такмичење Бројеви прве стотине. Сабирање, одузимање и множење и дељење (са и без остатка) бројевима прве десетице. Бројеви до 1000. Поређење бројева до 1000. Сабирање и одузимање до 1000. Римске цифре. Уочавање правила за настајање и настављање бројевног низа. Логички и логичко-комбинаторни задаци. Градиво за општинско такмичење Угао, узајамни положај правих. Пребројавање …

Четврти разред- Окружно такмичење

Тестови од ранијих година: 2014-Окружно такмичење из математике- четврти разред 2013-Окружно такмичење из математике- четврти разред 2012-Окружно такмичење из математике- четврти разред 2011-Окружно такмичење из математике- четврти разред 2010-Окружно такмичење из математике- четврти разред 2009-Окружно такмичење из математике- четврти разред 2008-Окружно такмичење из математике- четврти разред 2007-Окружно такмичење из математике- четврти разред 2004-Окружно такмичење из …

Четврти разред- Општинско такмичење

Тестови од ранијих година: 2022-Општинско такмичење из математике- четврти разред 2021-Општинско такмичење из математике- четврти разред 2020-Општинско такмичење из математике- четврти разред 2019-Општинско такмичење из математике- четврти разред 2018-Општинско такмичење из математике- четврти разред 2017-Општинско такмичење из математике- четврти разред 2016-Општинско такмичење из математике- четврти разред 2015-Општинско такмичење из математике- четврти разред 2014-Општинско такмичење из …

Пети разред- Окружно такмичење

Тестови од ранијих година: 2014-Окружно такмичење из математике- пети разред 2012-Окружно такмичење из математике- пети разред 2011-Окружно такмичење из математике- пети разред 2010-Окружно такмичење из математике- пети разред 2009-Окружно такмичење из математике- пети разред 2008-Окружно такмичење из математике- пети разред 2007-Окружно такмичење из математике- пети разред 2004-Окружно такмичење из математике- пети разред 2003-Окружно такмичење из …

Пети разред- Општинско такмичење

Тестови од ранијих година: 2022-Општинско такмичење из математике- пети разред 2021-Општинско такмичење из математике- пети разред 2020-Општинско такмичење из математике- пети разред 2019-Општинско такмичење из математике- пети разред 2018-Општинско такмичење из математике- пети разред 2017-Општинско такмичење из математике- пети разред 2016-Општинско такмичење из математике- пети разред 2015-Општинско такмичење из математике- пети разред 2014-Општинско такмичење из …

Шести разред- Окружно такмичење

Тестови од ранијих година: 2022-Окружно такмичење из математике- шести разред 2021-Окружно такмичење из математике- шести разред 2020-Окружно такмичење из математике- шести разред 2019-Окружно такмичење из математике- шести разред 2018-Окружно такмичење из математике- шести разред 2017-Окружно такмичење из математике- шести разред 2016-Окружно такмичење из математике- шести разред 2015-Окружно такмичење из математике- шести разред 2014-Окружно такмичење из …

Шести разред- Општинско такмичење

Тестови од ранијих година: 2022-Општинско такмичење из математике- шести разред 2021-Општинско такмичење из математике- шести разред 2020-Општинско такмичење из математике- шести разред 2019-Општинско такмичење из математике- шести разред 2018-Општинско такмичење из математике- шести разред 2017-Општинско такмичење из математике- шести разред 2016-Општинско такмичење из математике- шести разред 2015-Општинско такмичење из математике- шести разред 2014-Општинско такмичење из …