Ознака: zadaci

I година- Окружно такмичење

А- категорија Б- категорија

II година општинско такмичење- Б категорија

Тестови од ранијих година: 2024- општинско IIБ 2023- општинско IIБ 2022- општинско IIБ 2021- општинско IIБ 2020- општинско IIБ 2019- општинско IIБ 2018-општинско IIБ 2017-општинско IIБ 2016-општинско IIБ 2015-општинско IIБ 2014-општинско IIБ 2013-општинско IIБ 2012-општинско IIБ 2011-општинско IIБ 2010-општинско IIБ 2009-општинско IIБ 2008-општинско IIБ 2007-општинско IIБ 2006-општинско IIБ 2005-општинско IIБ 2004-општинско IIБ 2003-општинско IIБ 2002-општинско …

II година- општинско такмичење

А- категорија Б- категорија

Трећи разред- додатна настава

Градиво за школско такмичење Области наставе предвиђене програмом наставе за први и други разред. Бројеви прве хиљаде (читање, писање, месне вредности, упоређивање, сабирање и одузимање). Римске цифре. Пребројавање и одређивање скупова бројева по датом упутству у првој хиљади (на пример производ цифара броја, збир цифара броја…). Проблемски, логички и логичко-комбинаторни задаци. Градиво за општинско такмичење …

Четврти разред- Окружно такмичење

Тестови од ранијих година: 2023-Окружно такмичење из математике- четврти разред 2022-Окружно такмичење из математике- четврти разред 2021-Окружно такмичење из математике- четврти разред 2020-Окружно такмичење из математике- четврти разред 2019-Окружно такмичење из математике- четврти разред 2018-Окружно такмичење из математике- четврти разред 2017-Окружно такмичење из математике- четврти разред 2016-Окружно такмичење из математике- четврти разред 2015-Окружно такмичење из …

Четврти разред- Општинско такмичење

Тестови од ранијих година: 2024-Општинско такмичење из математике- четврти разред 2023-Општинско такмичење из математике- четврти разред 2022-Општинско такмичење из математике- четврти разред 2021-Општинско такмичење из математике- четврти разред 2020-Општинско такмичење из математике- четврти разред 2019-Општинско такмичење из математике- четврти разред 2018-Општинско такмичење из математике- четврти разред 2017-Општинско такмичење из математике- четврти разред 2016-Општинско такмичење из …

Пети разред- Окружно такмичење

Тестови од ранијих година: 2023-Окружно такмичење из математике- пети разред 2022-Окружно такмичење из математике- пети разред 2021-Окружно такмичење из математике- пети разред 2020-Окружно такмичење из математике- пети разред 2019-Окружно такмичење из математике- пети разред 2018-Окружно такмичење из математике- пети разред 2017-Окружно такмичење из математике- пети разред 2016-Окружно такмичење из математике- пети разред 2015-Окружно такмичење из …

Пети разред- Општинско такмичење

Тестови од ранијих година: 2024-Општинско такмичење из математике- пети разред 2023-Општинско такмичење из математике- пети разред 2022-Општинско такмичење из математике- пети разред 2021-Општинско такмичење из математике- пети разред 2020-Општинско такмичење из математике- пети разред 2019-Општинско такмичење из математике- пети разред 2018-Општинско такмичење из математике- пети разред 2017-Општинско такмичење из математике- пети разред 2016-Општинско такмичење из …

Шести разред- Окружно такмичење

Тестови од ранијих година: 2023-Окружно такмичење из математике- шести разред 2022-Окружно такмичење из математике- шести разред 2021-Окружно такмичење из математике- шести разред 2020-Окружно такмичење из математике- шести разред 2019-Окружно такмичење из математике- шести разред 2018-Окружно такмичење из математике- шести разред 2017-Окружно такмичење из математике- шести разред 2016-Окружно такмичење из математике- шести разред 2015-Окружно такмичење из …

Шести разред- Општинско такмичење

Тестови од ранијих година: 2024-Општинско такмичење из математике- шести разред 2023-Општинско такмичење из математике- шести разред 2022-Општинско такмичење из математике- шести разред 2021-Општинско такмичење из математике- шести разред 2020-Општинско такмичење из математике- шести разред 2019-Општинско такмичење из математике- шести разред 2018-Општинско такмичење из математике- шести разред 2017-Општинско такмичење из математике- шести разред 2016-Општинско такмичење из …