Категорија: Osnovna škola

Седми разред- Државно такмичење

Такмичења од ранијих година: 2019-Државно такмичење из математике-седми разред 2018-Државно такмичење из математике-седми разред 2017-Државно такмичење из математике-седми разред 2016-Државно такмичење из математике-седми разред 2015-Државно такмичење из математике-седми разред 2014-Државно такмичење из математике-седми разред 2012-Државно такмичење из математике-седми разред 2011-Државно такмичење из математике-седми разред 2010-Државно такмичење из математике-седми разред 2009-Државно такмичење из математике-седми разред 2008-Државно …

Шести разред- Државно такмичење

Такмичења од ранијих година: 2019-Државно такмичење из математике-шести разред 2018-Државно такмичење из математике-шести разред 2017-Државно такмичење из математике-шести разред 2016-Државно такмичење из математике-шести разред 2015-Државно такмичење из математике-шести разред 2014-Државно такмичење из математике-шести разред 2012-Државно такмичење из математике-шести разред 2011-Државно такмичење из математике-шести разред 2010-Државно такмичење из математике-шести разред 2009-Државно такмичење из математике-шести разред 2008-Државно …

Седми разред- Општинско такмичење

Тестови од ранијих година: 2021-Општинско такмичење из математике- седми разред 2020-Општинско такмичење из математике- седми разред 2019-Општинско такмичење из математике- седми разред 2018-Општинско такмичење из математике- седми разред 2017-Општинско такмичење из математике- седми разред 2016-Општинско такмичење из математике- седми разред 2015-Општинско такмичење из математике- седми разред 2014-Општинско такмичење из математике- седми разред 2013-Општинско такмичење из …

Трећи разред- општинско такмичење

Тестови од ранијих година: 2019-Општинско такмичење из математике- трећи разред 2018-Општинско такмичење из математике- трећи разред 2017-Општинско такмичење из математике- трећи разред 2016-Општинско такмичење из математике- трећи разред 2015-Општинско такмичење из математике- трећи разред 2014-Општинско такмичење из математике- трећи разред 2013-Општинско такмичење из математике- трећи разред 2012-Општинско такмичење из математике- трећи разред 2011-Општинско такмичење из …

Трећи тазред- Школско такмичење

Такмичења од ранијих година: 2015-Школско такмичење из математике- трећи разред 2014-Школско такмичење из математике- трећи разред 2013-Школско такмичење из математике- трећи разред 2012-Школско такмичење из математике- трећи разред 2011-Школско такмичење из математике- трећи разред 2010-Школско такмичење из математике- трећи разред 2009-Школско такмичење из математике- трећи разред 2008-Школско такмичење из математике- трећи разред 2007-Школско такмичење из …

Трећи разред- такмичења

Школско такмичење Општинско такмичење

Трећи разред- додатна настава

Градиво за школско такмичење Бројеви прве стотине. Сабирање, одузимање и множење и дељење (са и без остатка) бројевима прве десетице. Бројеви до 1000. Поређење бројева до 1000. Сабирање и одузимање до 1000. Римске цифре. Уочавање правила за настајање и настављање бројевног низа. Логички и логичко-комбинаторни задаци. Градиво за општинско такмичење Угао, узајамни положај правих. Пребројавање …

Четврти разред- Окружно такмичење

Тестови од ранијих година: 2014-Окружно такмичење из математике- четврти разред 2013-Окружно такмичење из математике- четврти разред 2012-Окружно такмичење из математике- четврти разред 2011-Окружно такмичење из математике- четврти разред 2010-Окружно такмичење из математике- четврти разред 2009-Окружно такмичење из математике- четврти разред 2008-Окружно такмичење из математике- четврти разред 2007-Окружно такмичење из математике- четврти разред 2004-Окружно такмичење из …

Четврти разред- Општинско такмичење

Тестови од ранијих година: 2019-Општинско такмичење из математике- четврти разред 2018-Општинско такмичење из математике- четврти разред 2017-Општинско такмичење из математике- четврти разред 2016-Општинско такмичење из математике- четврти разред 2015-Општинско такмичење из математике- четврти разред 2014-Општинско такмичење из математике- четврти разред 2013-Општинско такмичење из математике- четврти разред 2012-Општинско такмичење из математике- четврти разред 2011-Општинско такмичење из …

Четврти разред- Школско такмичење

Тестови од ранијих година: 2017-Школско такмичење из математике-четврти разред 2015-Школско такмичење из математике-четврти разред 2014-Школско такмичење из математике-четврти разред 2013-Школско такмичење из математике-четврти разред 2012-Школско такмичење из математике-четврти разред 2011-Школско такмичење из математике-четврти разред 2010-Школско такмичење из математике-четврти разред 2009-Школско такмичење из математике-четврти разред 2008-Школско такмичење из математике-четврти разред 2007-Школско такмичење из математике-четврти разред 2006-Школско …