Категорија: Osnovna škola

Четврти разред- такмичења

Школско такмичење Општинско такмичење Окружно такмичење

Четврти разред- додатна настава

Градиво за школско такмичење: Троугао и врсте троуглова. Круг и кружница. Мерење и мере за дужину. Сабирање и одузимање природних бројева. Проблемски задаци. Магични квадрати. Пребројавање скупова тачака, фигура и бројева. Градиво за општинско такмичење: Разломци облика 1/n. Множење и дељење природних бројева и својства операција. Мере за површину, време, масу и запремину течности. Обим …

Пети разред- Окружно такмичење

Тестови од ранијих година: 2014-Окружно такмичење из математике- пети разред 2012-Окружно такмичење из математике- пети разред 2011-Окружно такмичење из математике- пети разред 2010-Окружно такмичење из математике- пети разред 2009-Окружно такмичење из математике- пети разред 2008-Окружно такмичење из математике- пети разред 2007-Окружно такмичење из математике- пети разред 2004-Окружно такмичење из математике- пети разред 2003-Окружно такмичење из …

Пети разред- Општинско такмичење

Тестови од ранијих година: 2021-Општинско такмичење из математике- пети разред 2020-Општинско такмичење из математике- пети разред 2019-Општинско такмичење из математике- пети разред 2018-Општинско такмичење из математике- пети разред 2017-Општинско такмичење из математике- пети разред 2016-Општинско такмичење из математике- пети разред 2015-Општинско такмичење из математике- пети разред 2014-Општинско такмичење из математике- пети разред 2013-Општинско такмичење из …

Пети разред- Школско такмичење

Тестови од ранијих година: 2022-Школско такмичење из математике-пети разред 2021-Школско такмичење из математике-пети разред 2020-Школско такмичење из математике-пети разред 2019-Школско такмичење из математике-пети разред 2018-Школско такмичење из математике-пети разред 2017-Школско такмичење из математике-пети разред 2016-Школско такмичење из математике-пети разред 2015-Школско такмичење из математике-пети разред 2014-Школско такмичење из математике-пети разред 2013-Школско такмичење из математике-пети разред 2012-Школско …

Пети разред- такмичења

Школско такмичење Општинско такмичење Окружно такмичење

Пети разред- додатна настава

Градиво за школско такмичење: Природни бројеви и дељивост. Коцка и квадар (површина и запремина). Градиво за општинско такмичење: Скупови и скуповне операције. Основни појмови геометрије. Пребројавање скупова тачака, фигура и бројева. Градиво за окружно такмичење: Прости и сложени бројеви. НЗД и НЗС. Једнакост и упоређивање разломака. Угао. Сабирање и одузимање разломака. Диофантове једначине (у скупу …

Пети разред, редовна настава

Природни бројеви и дељивост Скупови Основни геометријски објекти Угао Разломци- први део Осна симетрија Разломци- други део Примена разломака

Шести разред- Окружно такмичење

Тестови од ранијих година: 2014-Окружно такмичење из математике- шести разред 2013-Окружно такмичење из математике- шести разред 2012-Окружно такмичење из математике- шести разред 2011-Окружно такмичење из математике- шести разред 2010-Окружно такмичење из математике- шести разред 2009-Окружно такмичење из математике- шести разред 2008-Окружно такмичење из математике- шести разред 2007-Окружно такмичење из математике- шести разред 2004-Окружно такмичење из …

Шести разред- Општинско такмичење

Тестови од ранијих година: 2019-Општинско такмичење из математике- шести разред 2018-Општинско такмичење из математике- шести разред 2017-Општинско такмичење из математике- шести разред 2016-Општинско такмичење из математике- шести разред 2015-Општинско такмичење из математике- шести разред 2014-Општинско такмичење из математике- шести разред 2013-Општинско такмичење из математике- шести разред 2012-Општинско такмичење из математике- шести разред 2011-Општинско такмичење из …