Категорија: Osnovna škola

Шести разред- Школско такмичење

Тестови од ранијих година: 2017-Школско такмичење из математике-шести разред 2015-Школско такмичење из математике-шести разред 2014-Школско такмичење из математике-шести разред 2013-Школско такмичење из математике-шести разред 2012-Школско такмичење из математике-шести разред 2011-Школско такмичење из математике-шести разред 2010-Школско такмичење из математике-шести разред 2009-Школско такмичење из математике-шести разред 2008-Школско такмичење из математике-шести разред 2007-Школско такмичење из математике-шести разред 2006-Школско …

Шести разред- такмичење

Школско такмичење Општинско такмичење Окружно такмичење Државно такмичење

Шести разред- додатна настава

Градиво за школско такмичење: Операције са разломцима. Примене разломака (једначине и неједначине, проценти). Осна симетрија. Цели бројеви и операције с њима. Градиво за општинско такмичење: Троугао (углови троугла, врсте троуглова, односи страница и углова). Дељивост, прости и сложени бројеви. Еуклидов алгоритам. Градиво за окружно такмичење: Сабирање и одузимање рационалних бројева. Пребројавање скупова тачака, фигура и …

Шести разред, редовна настава

Цели бројеви Троугао Рационални бројеви Четвороугао Примена рационалних бројева Површина троугла и четвороугла

Седми разред- Окружно такмичење

Тестови од ранијих година: 2014-Окружно такмичење из математике- седми разред 2013-Окружно такмичење из математике- седми разред 2012-Окружно такмичење из математике- седми разред 2011-Окружно такмичење из математике- седми разред 2010-Окружно такмичење из математике- седми разред 2009-Окружно такмичење из математике- седми разред 2008-Окружно такмичење из математике- седми разред 2007-Окружно такмичење из математике- седми разред 2004-Окружно такмичење из …

Sedmi razred, opštinsko takmičenje

2004-Opštinsko takmičenje iz matematike-sedmi razred 2005-Opštinsko takmičenje iz matematike-sedmi razred 2006-Opštinsko takmičenje iz matematike-sedmi razred 2007-Opštinsko takmičenje iz matematike-sedmi razred 2008-Opštinsko takmičenje iz matematike-sedmi razred 2009-Opštinsko takmičenje iz matematike-sedmi razred 2010-Opštinsko takmičenje iz matematike-sedmi razred 2011-Opštinsko takmičenje iz matematike-sedmi razred 2012-Opštinsko takmičenje iz matematike-sedmi razred 2013-Opštinsko takmičenje iz matematike-sedmi razred 2014-Opštinsko takmičenje iz matematike-sedmi razred …

Седми разред- Школско такмичење

Тестови од ранијих година: 2022-Школско такмичење из математике-седми разред 2021-Школско такмичење из математике-седми разред 2020-Школско такмичење из математике-седми разред 2019-Школско такмичење из математике-седми разред 2018-Школско такмичење из математике-седми разред 2017-Школско такмичење из математике-седми разред 2016-Школско такмичење из математике-седми разред 2015-Школско такмичење из математике-седми разред 2014-Школско такмичење из математике-седми разред 2013-Школско такмичење из математике-седми разред 2012-Школско …

Седми разред- такмичења

Школско такмичење Општинско такмичење Окружно такмичење Државно такмичење

Седми разред- додатна настава

Градиво за школско такмичење: Четвороугао. Површина троугла и четвороугла. Квадрирање и кореновање. Ирационални бројеви. Градиво за општинско такмичење: Операције с реалним бројевима. Питагорина теорема и примене. Пропорције, проценти и примене. Градиво за окружно такмичење: Степени и операције с њима. Значајне тачке троугла. Херонова формула и примене. Увод у комбинаторику. Решавање проблема коришћењем последње цифре. Градиво …

Седми разред, редовна настава

Реални бројеви Питагорина теорема Цели алгебарски изрази Многоугао Круг Обрада података