Пети разред- додатна настава

Пети разред- додатна настава

Градиво за школско такмичење:

 1. Све области предвиђене програмом такмичења за претходне разреде.
 2. Површина и запремина коцке и квадра.
 3. Сабирање и одузимање разломака једнаких именилаца ( разломци облика a/b, a≤b≤10).
 4. Дељивост бројева. Прости и сложени бројеви. НЗС и НЗД.
 5. Скупови и скуповне операције.
 6. Проблемски, логички и логичко-комбинаторни задаци.

Градиво за општинско такмичење:

 1. Све области предвиђене за претходни ниво такмичења.
 2. Основни појмови геометрије.
 3. Разломци (проширивање и скраћивање, упоређивање, децимални запис разломка)
 4. Пребројавање скупова тачака, фигура и бројева.
 5. Проблемски, логички и логичко-комбинаторни задаци.

Градиво за окружно такмичење:

 1. Све области предвиђене за претходне нивое такмичења..
 2. Угао.
 3. Сабирање и одузимање разломака.
 4. Проблемски, логички и логичко-комбинаторни задаци.

 

No Comments

Add your comment