Пети разред- додатна настава

Пети разред- додатна настава

Градиво за школско такмичење:

 1. Природни бројеви и дељивост.
 2. Коцка и квадар (површина и запремина).

Градиво за општинско такмичење:

 1. Скупови и скуповне операције.
 2. Основни појмови геометрије.
 3. Пребројавање скупова тачака, фигура и бројева.

Градиво за окружно такмичење:

 1. Прости и сложени бројеви.
 2. НЗД и НЗС.
 3. Једнакост и упоређивање разломака.
 4. Угао.
 5. Сабирање и одузимање разломака.
 6. Диофантове једначине (у скупу природних бројева).

 

No Comments

Add your comment