Ознака: Geometrijski objekti

Пети разред- додатна настава

Градиво за школско такмичење: Све области предвиђене програмом такмичења за претходне разреде. Површина и запремина коцке и квадра. Сабирање и одузимање разломака једнаких именилаца ( разломци облика a/b, a≤b≤10). Дељивост бројева. Прости и сложени бројеви. НЗС и НЗД. Скупови и скуповне операције. Проблемски, логички и логичко-комбинаторни задаци. Градиво за општинско такмичење: Све области предвиђене за …

Пети разред, редовна настава

Природни бројеви и дељивост Скупови Основни геометријски објекти Угао Разломци- први део Осна симетрија Разломци- други део Примена разломака