Ознака: Ugao

Пети разред- додатна настава

Градиво за школско такмичење: Природни бројеви и дељивост. Коцка и квадар (површина и запремина). Градиво за општинско такмичење: Скупови и скуповне операције. Основни појмови геометрије. Пребројавање скупова тачака, фигура и бројева. Градиво за окружно такмичење: Прости и сложени бројеви. НЗД и НЗС. Једнакост и упоређивање разломака. Угао. Сабирање и одузимање разломака. Диофантове једначине (у скупу …

Пети разред, редовна настава

Природни бројеви и дељивост Скупови Основни геометријски објекти Угао Разломци- први део Осна симетрија Разломци- други део Примена разломака