Четврти разред- додатна настава

Четврти разред- додатна настава

Градиво за школско такмичење:

  1. Троугао и врсте троуглова.
  2. Круг и кружница.
  3. Мерење и мере за дужину.
  4. Сабирање и одузимање природних бројева.
  5. Проблемски задаци.
  6. Магични квадрати.
  7. Пребројавање скупова тачака, фигура и бројева.

Градиво за општинско такмичење:

  1. Разломци облика 1/n.
  2. Множење и дељење природних бројева и својства операција.
  3. Мере за површину, време, масу и запремину течности.
  4. Обим троугла, квадрата и правоугаоника.
  5. Обим сложених фигура.
  6. Занимљиви изрази.
  7. Проблеми пресипања, превожења, размештања, мерења.

Градиво за окружно такмичење:

  1. Површина квадрата и правоугаоника.
  2. Бројеви (једначине и неједначине).
  3. Задаци нумерације.
  4. Логичко-комбинаторни задаци.

 

No Comments

Add your comment