Четврти разред- додатна настава

Четврти разред- додатна настава

Градиво за школско такмичење:

 1. Троугао и врсте троуглова.
 2. Круг и кружница.
 3. Мерење и мере за дужину.
 4. Сабирање и одузимање природних бројева.
 5. Проблемски задаци.
 6. Магични квадрати.
 7. Пребројавање скупова тачака, фигура и бројева.

Градиво за општинско такмичење:

 1. Разломци облика 1/n.
 2. Множење и дељење природних бројева и својства операција.
 3. Мере за површину, време, масу и запремину течности.
 4. Обим троугла, квадрата и правоугаоника.
 5. Обим сложених фигура.
 6. Занимљиви изрази.
 7. Проблеми пресипања, превожења, размештања, мерења.

Градиво за окружно такмичење:

 1. Површина квадрата и правоугаоника.
 2. Бројеви (једначине и неједначине).
 3. Задаци нумерације.
 4. Логичко-комбинаторни задаци.

 

No Comments

Add your comment