Ознака: četvri razred

Четврти разред- додатна настава

Градиво за школско такмичење: Троугао и врсте троуглова. Круг и кружница. Мерење и мере за дужину. Сабирање и одузимање природних бројева. Проблемски задаци. Магични квадрати. Пребројавање скупова тачака, фигура и бројева. Градиво за општинско такмичење: Разломци облика 1/n. Множење и дељење природних бројева и својства операција. Мере за површину, време, масу и запремину течности. Обим …