Ознака: treći razred

Трећи разред- општинско такмичење

Тестови од ранијих година: 2019-Општинско такмичење из математике- трећи разред 2018-Општинско такмичење из математике- трећи разред 2017-Општинско такмичење из математике- трећи разред 2016-Општинско такмичење из математике- трећи разред 2015-Општинско такмичење из математике- трећи разред 2014-Општинско такмичење из математике- трећи разред 2013-Општинско такмичење из математике- трећи разред 2012-Општинско такмичење из математике- трећи разред 2011-Општинско такмичење из …

Трећи тазред- Школско такмичење

Такмичења од ранијих година: 2015-Школско такмичење из математике- трећи разред 2014-Школско такмичење из математике- трећи разред 2013-Школско такмичење из математике- трећи разред 2012-Школско такмичење из математике- трећи разред 2011-Школско такмичење из математике- трећи разред 2010-Школско такмичење из математике- трећи разред 2009-Школско такмичење из математике- трећи разред 2008-Школско такмичење из математике- трећи разред 2007-Школско такмичење из …

Трећи разред- такмичења

Школско такмичење Општинско такмичење

Трећи разред- додатна настава

Градиво за школско такмичење Бројеви прве стотине. Сабирање, одузимање и множење и дељење (са и без остатка) бројевима прве десетице. Бројеви до 1000. Поређење бројева до 1000. Сабирање и одузимање до 1000. Римске цифре. Уочавање правила за настајање и настављање бројевног низа. Логички и логичко-комбинаторни задаци. Градиво за општинско такмичење Угао, узајамни положај правих. Пребројавање …