Ознака: deljenje

Трећи разред- додатна настава

Градиво за школско такмичење Бројеви прве стотине. Сабирање, одузимање и множење и дељење (са и без остатка) бројевима прве десетице. Бројеви до 1000. Поређење бројева до 1000. Сабирање и одузимање до 1000. Римске цифре. Уочавање правила за настајање и настављање бројевног низа. Логички и логичко-комбинаторни задаци. Градиво за општинско такмичење Угао, узајамни положај правих. Пребројавање …