Ознака: prijemni

Тест способности за упис у седми разред огледног одељења Математичке гимназије

Тестови од ранијих година: 2022-Тест способности за упис у седми разред МГ 2021-Тест способности за упис у седми разред МГ 2020-Тест способности за упис у седми разред МГ 2019-Тест способности за упис у седми разред МГ 2018-Тест способности за упис у седми разред МГ 2017-Тест способности за упис у седми разред МГ 2016-Тест способности за …

Пријемни за упис у први разред Математичке гимназије

Тестови од ранијих година: 2022-Пријемни испит МГ 2021-Пријемни испит МГ 2020-Пријемни испит МГ 2019-Пријемни испит МГ 2018-Пријемни испит МГ 2017-Пријемни испит МГ 2016-Пријемни испит МГ 2015-Пријемни испит МГ 2014-Пријемни испит МГ 2013-Пријемни испит МГ 2012-Пријемни испит МГ 2011-Пријемни испит МГ 2010-Пријемни испит МГ 2009-Пријемни испит МГ 2008-Пријемни испит МГ 2007-Пријемни испит МГ 2006-Пријемни испит МГ …

Војна академија пријемни испит

2000- test matematika 2010-test matematika 2011-test matematika 2012-test matematika 2013-test matematika 2014-test matematika 2015-test matematika   Izvori: Zbirka zadataka iz matematike za prijemni ispit na Vojnoj akademiji, Beograd 2005 Zbirka zadataka iz matematike za pripremu prijemnog ispita iz matematike za upis na Vojnu akademiju, Beograd 2016

Технолошко металуршки факултет пријемни испит

Области за пријемни испит: Основне логичке операције. Појам функције. Рационални алгебарски изрази. Полиноми. Линеарна функција. Линеарне једначине и неједначине. Системи линеарних једначина и неједначина. Квадратна функција. Квадратне једначине и неједначине. Системи квадратних једначина. Алгебарске и ирационалне једначине и неједначине. Појам логаритма. Логаритамска и експоненцијална функција. Логаритамске и експоненцијалне једначине и неједначине. Тригонометријске функције. Идентитети, једначине …

Саобраћајни факултет пријемни испит

Тестови од ранијих година: 2022-Пријемни испит из математике за упис Саобраћајног факултета 2020-Пријемни испит из математике за упис Саобраћајног факултета 2019-Пријемни испит из математике за упис Саобраћајног факултета 2018-Пријемни испит из математике за упис Саобраћајног факултета 2017-Пријемни испит из математике за упис Саобраћајног факултета 2016-Пријемни испит из математике за упис Саобраћајног факултета 2015-Пријемни испит из …

Рударско- геолошки факултет пријемни испит

Области за пријемни испит: Изрази Квадратне једначине и неједначине Ирационалне једначине и неједначине Експоненцијалне једначине и неједначине Логаритамске једначине и неједначине Планиметрија Стереометрија Аналитичка геометрија Системи линеарних једначина Проценти и пропорције Прогресије Линеарне функције Линеарне једначине и неједначине Рационалне неједначине Аналитичка геометрија Тригонометрија Тестови од ранијих година: 2022-1-Пријемни испит из математике за упис на Рударско-геолошки …

Математички факултет пријемни испит

Области за пријемни испит: Бројевни и алгебарски изрази Процентни рачун Линеарне једначине и неједначине, системи линеарних једначина Квадратне једначине и неједначине, Виетове формуле, системи квадратних једначина Ирационалне једначине и неједначине Аритметички и геометријски низови Комплексни бројеви Експоненцијалне једначине и неједначине, експоненцијална функција Логаритамске једначине и неједначине, логаритамска функција Геометрија: троугао, четвороугао, круг (2Д) Геометрија: призма, …

Грађевински факултет пријемни испит

Тестови са ранијих пријемних: 2021-Пријемни испит из математике за упис на Грађевински факултет 2020-Пријемни испит из математике за упис на Грађевински факултет 2019-Пријемни испит из математике за упис на Грађевински факултет 2018-Пријемни испит из математике за упис на Грађевински факултет 2017-Пријемни испит из математике за упис на Грађевински факултет 2016-Пријемни испит из математике за упис …

Физички факултет пријемни испит

Тестови од ранијих година: 2022-Б-Пријемни испит из математике за упис на Физички факултет 2022-А-Пријемни испит из математике за упис на Физички факултет 2021-Б-Пријемни испит из математике за упис на Физички факултет 2021-А-Пријемни испит из математике за упис на Физички факултет 2020-Б-Пријемни испит из математике за упис на Физички факултет 2020-А-Пријемни испит из математике за упис …

Факултет организационих наука – ФОН пријемни испит

Области за пријемни испит: Бројеви- реални и комплексни Процентни рачун Изрази – бројни, алгебарски, логаритамски, тригонометријски Квадратне једначине и неједначине Полиноми Ирационалне једначине и неједначине Експоненцијалне једначине и неједначине Логаритамске једначине и неједначине Тригонометријске једначине и неједначине Комбинаторика Биномна формула Прогресије Планиметрија Стереометрија Примене тригонометрије у геометрији Аналитичка геометрија Функције Примене диференцијалног рачуна Тестови од …