Пријемни за упис у први разред Математичке гимназије

Пријемни за упис у први разред Математичке гимназије

Тестови од ранијих година:

2023-Пријемни испит МГ

2022-Пријемни испит МГ

2021-Пријемни испит МГ

2020-Пријемни испит МГ

2019-Пријемни испит МГ

2018-Пријемни испит МГ

2017-Пријемни испит МГ

2016-Пријемни испит МГ

2015-Пријемни испит МГ

2014-Пријемни испит МГ

2013-Пријемни испит МГ

2012-Пријемни испит МГ

2011-Пријемни испит МГ

2010-Пријемни испит МГ

2009-Пријемни испит МГ

2008-Пријемни испит МГ

2007-Пријемни испит МГ

2006-Пријемни испит МГ

2005-Пријемни испит МГ

2004-Пријемни испит МГ

2003-Пријемни испит МГ

2002-Пријемни испит МГ

2001-Пријемни испит МГ

2000-Пријемни испит МГ

1999-Пријемни испит МГ

1998-Пријемни испит МГ

1997-Пријемни испит МГ

1996-Пријемни испит МГ

Кратко упутство око бодовања:

За упис у Математичку гимназију ученик полаже пријемни испит који се састоји из теста из математике. Тест се полаже по програму основне школе. Максималан број поена које ученик може да оствари је 240, а да би положио пријемни потребно је најмање 120 поена. Поред поена освојених на пријемном испиту из математике, вреднује се и:

  1. Завршни испит
  2. Општи успех постигнут у шестом, седмом и осмом разреду
  3. Успех на такмичењима тако што се ученику који је освојио прво место додељује 120 бодова, за друго место 100 бодова, а за треће место 80 бодова на државном такмичењу из математике у VIII разреду у организацији ДМС и Министарства просвете, науке и технолошког развоја

Извор:

  1.  Официјални сајт Математичке гимназије у Београду

 

No Comments

Add your comment