Тест способности за упис у седми разред огледног одељења Математичке гимназије

Тест способности за упис у седми разред огледног одељења Математичке гимназије

Тестови од ранијих година:

2023-Тест способности за упис у седми разред МГ

2022-Тест способности за упис у седми разред МГ

2021-Тест способности за упис у седми разред МГ

2020-Тест способности за упис у седми разред МГ

2019-Тест способности за упис у седми разред МГ

2018-Тест способности за упис у седми разред МГ

2017-Тест способности за упис у седми разред МГ

2016-Тест способности за упис у седми разред МГ

2015-Тест способности за упис у седми разред МГ

2014-Тест способности за упис у седми разред МГ

2013-Тест способности за упис у седми разред МГ

2012-Тест способности за упис у седми разред МГ

2011-Тест способности за упис у седми разред МГ

2010-Тест способности за упис у седми разред МГ

2009-Тест способности за упис у седми разред МГ

2008-Тест способности за упис у седми разред МГ

2007-Тест способности за упис у седми разред МГ

2006-Тест способности за упис у седми разред МГ

2005-Тест способности за упис у седми разред МГ

2004-Тест способности за упис у седми разред МГ

Кратко упутство око бодовања:

  1. Теста способности који се састоји из израде теста из математике. На тесту способности ученик може да оствари максимално 120 бодова.
  2. Успеха на Државном такмичењу из математике у шестом разреду које организује ДМС и Министарство просвете, науке и технолошког развоја тако што се ученику који је освојио прву награду додељује 40 поена, другу 35 поена, трећу 30 поена и за учешће 20 поена.
  3. Оцене ученика у досадашњем школовању – ученик може највише да освоји 20 поена на основу општег успеха у петом и шестом разреду и оцена из математике у петом и шестом разреду.

Извор:

  1.  Официјални сајт Математичке гимназије у Београду

 

No Comments

Add your comment