Ознака: Sedmi razred

Пријемни за упис у први разред Математичке гимназије

Тестови од ранијих година: 2023-Пријемни испит МГ 2022-Пријемни испит МГ 2021-Пријемни испит МГ 2020-Пријемни испит МГ 2019-Пријемни испит МГ 2018-Пријемни испит МГ 2017-Пријемни испит МГ 2016-Пријемни испит МГ 2015-Пријемни испит МГ 2014-Пријемни испит МГ 2013-Пријемни испит МГ 2012-Пријемни испит МГ 2011-Пријемни испит МГ 2010-Пријемни испит МГ 2009-Пријемни испит МГ 2008-Пријемни испит МГ 2007-Пријемни испит МГ …

Седми разред- Окружно такмичење

Тестови од ранијих година: 2023-Окружно такмичење из математике- седми разред 2022-Окружно такмичење из математике- седми разред 2021-Окружно такмичење из математике- седми разред 2020-Окружно такмичење из математике- седми разред 2019-Окружно такмичење из математике- седми разред 2018-Окружно такмичење из математике- седми разред 2017-Окружно такмичење из математике- седми разред 2016-Окружно такмичење из математике- седми разред 2015-Окружно такмичење из …

Sedmi razred, opštinsko takmičenje

2004-Opštinsko takmičenje iz matematike-sedmi razred 2005-Opštinsko takmičenje iz matematike-sedmi razred 2006-Opštinsko takmičenje iz matematike-sedmi razred 2007-Opštinsko takmičenje iz matematike-sedmi razred 2008-Opštinsko takmičenje iz matematike-sedmi razred 2009-Opštinsko takmičenje iz matematike-sedmi razred 2010-Opštinsko takmičenje iz matematike-sedmi razred 2011-Opštinsko takmičenje iz matematike-sedmi razred 2012-Opštinsko takmičenje iz matematike-sedmi razred 2013-Opštinsko takmičenje iz matematike-sedmi razred 2014-Opštinsko takmičenje iz matematike-sedmi razred …

Седми разред- додатна настава

Градиво за школско такмичење: Све области предвиђене програмом такмичења за претходне разреде. Пропорционалност и проценти. Правоугли координатни систем у равни. Површина троугла и четвороугла. Квадрирање и кореновање. Операције са реалним бројевима. Проблемски, логички и логичко-комбинаторни задаци. Градиво за општинско такмичење: Све области предвиђене за претходни ниво такмичења. Питагорина теорема и примене. Степен и операције с …

Седми разред, редовна настава

Реални бројеви Питагорина теорема Цели алгебарски изрази Многоугао Круг Обрада података