Седми разред- додатна настава

Седми разред- додатна настава

Градиво за школско такмичење:

 1. Четвороугао.
 2. Површина троугла и четвороугла.
 3. Квадрирање и кореновање.
 4. Ирационални бројеви.

Градиво за општинско такмичење:

 1. Операције с реалним бројевима.
 2. Питагорина теорема и примене.
 3. Пропорције, проценти и примене.

Градиво за окружно такмичење:

 1. Степени и операције с њима.
 2. Значајне тачке троугла.
 3. Херонова формула и примене.
 4. Увод у комбинаторику.
 5. Решавање проблема коришћењем последње цифре.

Градиво за државно такмичење:

 1. Полиноми и примене (једнакости и неједнакости, једначине и неједначине, дељивост).
 2. Многоугао.
 3. Алгебарски разломци.
 4. Примена Дирихлеовог принципа у геометрији.
 5. Диофантове једначине (примена алгебарских трансформација).

 

No Comments

Add your comment