Ознака: krug

Седми разред- додатна настава

Градиво за школско такмичење: Четвороугао. Површина троугла и четвороугла. Квадрирање и кореновање. Ирационални бројеви. Градиво за општинско такмичење: Операције с реалним бројевима. Питагорина теорема и примене. Пропорције, проценти и примене. Градиво за окружно такмичење: Степени и операције с њима. Значајне тачке троугла. Херонова формула и примене. Увод у комбинаторику. Решавање проблема коришћењем последње цифре. Градиво …

Седми разред, редовна настава

Реални бројеви Питагорина теорема Цели алгебарски изрази Многоугао Круг Обрада података

Осми разред, редовна настава

Сличност троуглова Тачка, права и раван Линеарне једначине и неједначине са једном непознатом Призма Пирамида Линеарна функција Графичко представљање статистичких података Системи линеарних једначина са две непознате Купа Лопта