Ознака: Površina trougla i četvorougla

Шести разред- додатна настава

Градиво за школско такмичење: Операције са разломцима. Примене разломака (једначине и неједначине, проценти). Осна симетрија. Цели бројеви и операције с њима. Градиво за општинско такмичење: Троугао (углови троугла, врсте троуглова, односи страница и углова). Дељивост, прости и сложени бројеви. Еуклидов алгоритам. Градиво за окружно такмичење: Сабирање и одузимање рационалних бројева. Пребројавање скупова тачака, фигура и …

Шести разред, редовна настава

Цели бројеви Троугао Рационални бројеви Четвороугао Примена рационалних бројева Површина троугла и четвороугла

Седми разред- додатна настава

Градиво за школско такмичење: Четвороугао. Површина троугла и четвороугла. Квадрирање и кореновање. Ирационални бројеви. Градиво за општинско такмичење: Операције с реалним бројевима. Питагорина теорема и примене. Пропорције, проценти и примене. Градиво за окружно такмичење: Степени и операције с њима. Значајне тачке троугла. Херонова формула и примене. Увод у комбинаторику. Решавање проблема коришћењем последње цифре. Градиво …