Шести разред- додатна настава

Шести разред- додатна настава

Градиво за школско такмичење:

 1. Све области предвиђене програмом такмичења за претходне разреде.
 2. Операције са разломцима и децималним бројевима. Једначине и неједначине. Примена разломака и децималних бројева.
 3. Осна симетрија.
 4. Цели бројеви и операције с њима.
 5. Троугао (углови троугла, врсте троуглова, односи страница и углова).
 6. Проблемски, логички и логичко-комбинаторни задаци.

Градиво за општинско такмичење:

 1. Све области предвиђене за претходни ниво такмичења.
 2. Троугао (подударност).
 3. Операције са рационалним бројевима.
 4. Проблемски, логички и логичко-комбинаторни задаци.

Градиво за окружно такмичење:

 1. Све области предвиђене за претходне нивое такмичења.
 2. Троугао (конструкције).
 3. Четвороугао (врсте и углови).
 4. Проблемски, логички и логичко-комбинаторни задаци.

Градиво за државно такмичење:

 1. Све области предвиђене за претходне нивое такмичења.
 2. Једначине и једначине у скупу рационалних бројева.
 3. Четвороугао.
 4. Геометријски доказ.
 5. Диофантове једначине (у скупу целих бројева).
 6. Дирихлеов принцип.
 7. Проблемски, логички и логичко-комбинаторни задаци.

 

 

No Comments

Add your comment