Шести разред- додатна настава

Шести разред- додатна настава

Градиво за школско такмичење:

 1. Операције са разломцима.
 2. Примене разломака (једначине и неједначине, проценти).
 3. Осна симетрија.
 4. Цели бројеви и операције с њима.

Градиво за општинско такмичење:

 1. Троугао (углови троугла, врсте троуглова, односи страница и углова).
 2. Дељивост, прости и сложени бројеви.
 3. Еуклидов алгоритам.

Градиво за окружно такмичење:

 1. Сабирање и одузимање рационалних бројева.
 2. Пребројавање скупова тачака, фигура и бројева.
 3. Дирихлеов принцип.

Градиво за државно такмичење:

 1. Троугао (подударност, центри описане и уписане кружнице).
 2. Операције са рационалним бројевима, једначине и неједначине.
 3. Геометријски доказ.
 4. Диофантове једначине (у скупу целих бројева).

 

 

No Comments

Add your comment