Технолошко металуршки факултет пријемни испит

Технолошко металуршки факултет пријемни испит

Области за пријемни испит:

 1. Основне логичке операције. Појам функције.
 2. Рационални алгебарски изрази. Полиноми.
 3. Линеарна функција. Линеарне једначине и неједначине. Системи линеарних једначина и неједначина.
 4. Квадратна функција. Квадратне једначине и неједначине.
 5. Системи квадратних једначина.
 6. Алгебарске и ирационалне једначине и неједначине.
 7. Појам логаритма. Логаритамска и експоненцијална функција.
 8. Логаритамске и експоненцијалне једначине и неједначине.
 9. Тригонометријске функције. Идентитети, једначине и неједначине. Примена тригонометрије на троугао.
 10. Комплексни бројеви.
 11. Аналитичка геометрија у равни (права, круг, елипса, хипербола и парабола).
 12. Планиметрија (првенствено геометрија троугла, четвороугла и круга).
 13. Стереометрија (призма, пирамида, зарубљена пирамида, ваљак, купа, зарубљена купа, сфера и делови сфере).
 14. Комбинаторика. Биномна формула. Аритметичка и геометријска прогресија.
 15. Појам граничне вредности. Извод и примена извода.

Литература:

 1. Н. Миличић, М. Миличић, Збирка задатака из математике за припрему пријемних испита за упис на факултете, Технолошко-металуршки факултет , Београд, 2012.
 2. Ђ. Вукомановић, Д. Георгијевић, А. Золи, Ђ.Јованов, М. Лазић, М. Меркле, М. Миличић, Р. Радовановић, З. Радосављевић, З. Шами, Збирка задатака и тестова из математике за припремање пријемног испита за упис на техничке и природно-математичке факултете, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1994.
 3.  Д.Ђ. Тошић, Н.Д.Станковић, Тестови из математике – Приручник за припрему пријемних испита, Грифон, Београд, 1998.

Тестови од ранијих година:

2021-Пријемни испит из математике за упис на Технолошко-металуршки факулте

2020-Пријемни испит из математике за упис на Технолошко-металуршки факулте

2019-Пријемни испит из математике за упис на Технолошко-металуршки факулте

2018-Пријемни испит из математике за упис на Технолошко-металуршки факултет

2017-Пријемни испит из математике за упис на Технолошко-металуршки факултет

2016-Пријемни испит из математике за упис на Технолошко-металуршки факултет

2015-Пријемни испит из математике за упис на Технолошко-металуршки факултет

2014-Пријемни испит из математике за упис на Технолошко-металуршки факултет

2013-Пријемни испит из математике за упис на Технолошко-металуршки факултет

2012-Пријемни испит из математике за упис на Технолошко-металуршки факултет

2011-Пријемни испит из математике за упис на Технолошко-металуршки факултет

2010-Пријемни испит из математике за упис на Технолошко-металуршки факултет

2009-Пријемни испит из математике за упис на Технолошко-металуршки факултет

2008-Пријемни испит из математике за упис на Технолошко-металуршки факултет

2008-1-Пријемни испит из математике за упис на Технолошко-металуршки факултет

2007-Пријемни испит из математике за упис на Технолошко-металуршки факултет

2007-1-Пријемни испит из математике за упис на Технолошко-металуршки факултет

2004-Пријемни испит из математике за упис на Технолошко-металуршки факултет

2003-Пријемни испит из математике за упис на Технолошко-металуршки факултет

 

No Comments

Add your comment