Математички факултет пријемни испит

Математички факултет пријемни испит

Области за пријемни испит:

 1. Бројевни и алгебарски изрази
 2. Процентни рачун
 3. Линеарне једначине и неједначине, системи линеарних једначина
 4. Квадратне једначине и неједначине, Виетове формуле, системи квадратних једначина
 5. Ирационалне једначине и неједначине
 6. Аритметички и геометријски низови
 7. Комплексни бројеви
 8. Експоненцијалне једначине и неједначине, експоненцијална функција
 9. Логаритамске једначине и неједначине, логаритамска функција
 10. Геометрија: троугао, четвороугао, круг (2Д)
 11. Геометрија: призма, пирамида, лопта, ваљак, купа (3Д)
 12. Аналитичка геометрија
 13. Тригонометрија: једначине, неједначине, инверзне тригонометријске функције, примене у геометрији
 14. Функције
 15. Лимес низа
 16. Лимес функције
 17. Биномна формула
 18. Комбинаторика
 19. Полиноми
 20. Теорија бројева

Тестови од ранијих година:

2022-Пријемни испит из математике за упис на Математички факултет

2021-Пријемни испит из математике за упис на Математички факултет

2020-Пријемни испит из математике за упис на Математички факултет

2019-Пријемни испит из математике за упис на Математички факултет

2018-Пријемни испит из математике за упис на Математички факултет

2017-Пријемни испит из математике за упис на Математички факултет

2016-Пријемни испит из математике за упис на Математички факултет

2015-Пријемни испит из математике за упис на Математички факултет

2014-Пријемни испит из математике за упис на Математички факултет

2013-Пријемни испит из математике за упис на Математички факултет

2012-Пријемни испит из математике за упис на Математички факултет

2011-Пријемни испит из математике за упис на Математички факултет

2010-Пријемни испит из математике за упис на Математички факултет

2009-Пријемни испит из математике за упис на Математички факултет

2008-Пријемни испит из математике за упис на Математички факултет

2008-други рок-Пријемни испит из математике за упис на Математички факултет

2007-Пријемни испит из математике за упис на Математички факултет

2006-Пријемни испит из математике за упис на Математички факултет

2005-Пријемни испит из математике за упис на Математички факултет

2004-Пријемни испит из математике за упис на Математички факултет

2004-други рок-Пријемни испит из математике за упис на Математички факултет

2003-Пријемни испит из математике за упис на Математички факултет

2002-Пријемни испит из математике за упис на Математички факултет

1996-Пријемни испит из математике за упис на Математички факултет

1995-Пријемни испит из математике за упис на Математички факултет

1994-Пријемни испит из математике за упис на Математички факултет

1993-Пријемни испит из математике за упис на Математички факултет

1992-Пријемни испит из математике за упис на Математички факултет

1991-Пријемни испит из математике за упис на Математички факултет

 

No Comments

Add your comment