Факултет организационих наука – ФОН пријемни испит

Факултет организационих наука – ФОН пријемни испит

Области за пријемни испит:

 1. Бројеви- реални и комплексни
 2. Процентни рачун
 3. Изрази – бројни, алгебарски, логаритамски, тригонометријски
 4. Квадратне једначине и неједначине
 5. Полиноми
 6. Ирационалне једначине и неједначине
 7. Експоненцијалне једначине и неједначине
 8. Логаритамске једначине и неједначине
 9. Тригонометријске једначине и неједначине
 10. Комбинаторика
 11. Биномна формула
 12. Прогресије
 13. Планиметрија
 14. Стереометрија
 15. Примене тригонометрије у геометрији
 16. Аналитичка геометрија
 17. Функције
 18. Примене диференцијалног рачуна

Тестови од ранијих година

2022-Пријемни испит из математике за упис Факултета организационих наука

2022-Пробни пријемни испит из математике за упис Факултета организационих наука

2021-Пријемни испит из математике за упис Факултета организационих наука

2020-Пријемни испит из математике за упис Факултета организационих наука

2019-Пријемни испит из математике за упис Факултета организационих наука

2018-Пријемни испит из математике за упис Факултета организационих наука

2017-Пријемни испит из математике за упис Факултета организационих наука

2016-Пријемни испит из математике за упис Факултета организационих наука

2015-Пријемни испит из математике за упис Факултета организационих наука

2014-Пријемни испит из математике за упис Факултета организационих наука

2014-други рок-Пријемни испит из математике за упис Факултета организационих наука

2013-Пријемни испит из математике за упис Факултета организационих наука

2013-други рок-Пријемни испит из математике за упис Факултета организационих наука

2012-Пријемни испит из математике за упис Факултета организационих наука

2011-Пријемни испит из математике за упис Факултета организационих наука

2011-други рок-Пријемни испит из математике за упис Факултета организационих наука

2010-пробни-Пријемни испит из математике за упис Факултета организационих наука

2010-пробни други-Пријемни испит из математике за упис Факултета организационих

2010-Пријемни испит из математике за упис Факултета организационих наука

2010-други рок-Пријемни испит из математике за упис Факултета организационих наука

2009-пробни-Пријемни испит из математике за упис Факултета организационих наука

2009-Пријемни испит из математике за упис Факултета организационих наука

2009-други рок-Пријемни испит из математике за упис Факултета организационих наука

2008-пробни-Пријемни испит из математике за упис Факултета организационих наука

2008-Пријемни испит из математике за упис Факултета организационих наука

2008-други рок-Пријемни испит из математике за упис Факултета организационих наука

2007-Пријемни испит из математике за упис Факултета организационих наука

2007-други рок-Пријемни испит из математике за упис Факултета организационих наука

2006-пробни-Пријемни испит из математике за упис Факултета организационих наука

2006-Пријемни испит из математике за упис Факултета организационих наука

2005-пробни-Пријемни испит из математике за упис Факултета организационих наука

2005-Пријемни испит из математике за упис Факултета организационих наука

2004-Пријемни испит из математике за упис Факултета организационих наука

2003-Пријемни испит из математике за упис Факултета организационих наука

 

 

No Comments

Add your comment