Ознака: fon

Факултет организационих наука – ФОН пријемни испит

Области за пријемни испит: Бројеви- реални и комплексни Процентни рачун Изрази – бројни, алгебарски, логаритамски, тригонометријски Квадратне једначине и неједначине Полиноми Ирационалне једначине и неједначине Експоненцијалне једначине и неједначине Логаритамске једначине и неједначине Тригонометријске једначине и неједначине Комбинаторика Биномна формула Прогресије Планиметрија Стереометрија Примене тригонометрије у геометрији Аналитичка геометрија Функције Примене диференцијалног рачуна Тестови од …