Рударско- геолошки факултет пријемни испит

Рударско- геолошки факултет пријемни испит

Области за пријемни испит:

 1. Изрази
 2. Квадратне једначине и неједначине
 3. Ирационалне једначине и неједначине
 4. Експоненцијалне једначине и неједначине
 5. Логаритамске једначине и неједначине
 6. Планиметрија
 7. Стереометрија
 8. Аналитичка геометрија
 9. Системи линеарних једначина
 10. Проценти и пропорције
 11. Прогресије
 12. Линеарне функције
 13. Линеарне једначине и неједначине
 14. Рационалне неједначине
 15. Аналитичка геометрија
 16. Тригонометрија

Тестови од ранијих година:

2022-1-Пријемни испит из математике за упис на Рударско-геолошки факултет

2021-1-Пријемни испит из математике за упис на Рударско-геолошки факултет

2019-4-Пријемни испит из математике за упис на Рударско-геолошки факултет

2019-3-Пријемни испит из математике за упис на Рударско-геолошки факултет

2019-2-Пријемни испит из математике за упис на Рударско-геолошки факултет

2019-1-Пријемни испит из математике за упис на Рударско-геолошки факултет

2018-4-Пријемни испит из математике за упис на Рударско-геолошки факултет

2018-3-Пријемни испит из математике за упис на Рударско-геолошки факултет

2018-2-Пријемни испит из математике за упис на Рударско-геолошки факултет

2018-1-Пријемни испит из математике за упис на Рударско-геолошки факултет

2016-пробни-Пријемни испит из математике за упис на Рударско-геолошки факултет

2016-Пријемни испит из математике за упис на Рударско-геолошки факултет

2016-4-Пријемни испит из математике за упис на Рударско-геолошки факултет

2016-3-Пријемни испит из математике за упис на Рударско-геолошки факултет

2016-2-Пријемни испит из математике за упис на Рударско-геолошки факултет

2016-1-Пријемни испит из математике за упис на Рударско-геолошки факултет

2015-4-Пријемни испит из математике за упис на Рударско-геолошки факултет

2015-3-Пријемни испит из математике за упис на Рударско-геолошки факултет

2015-2-Пријемни испит из математике за упис на Рударско-геолошки факултет

2015-1-Пријемни испит из математике за упис на Рударско-геолошки факултет

2014-Пријемни испит из математике за упис на Рударско-геолошки факултет

2013-Пријемни испит из математике за упис на Рударско-геолошки факултет

2012-Пријемни испит из математике за упис на Рударско-геолошки факултет

2011-Пријемни испит из математике за упис на Рударско-геолошки факултет

2011-други рок-Пријемни испит из математике за упис на Рударско-геолошки факултет

2010-Пријемни испит из математике за упис на Рударско-геолошки факултет

2010-други рок-Пријемни испит из математике за упис на Рударско-геолошки факултет

2009-Пријемни испит из математике за упис на Рударско-геолошки факултет

2009-други рок-Пријемни испит из математике за упис на Рударско-геолошки факултет

2008-Пријемни испит из математике за упис на Рударско-геолошки факултет

2008-други рок-Пријемни испит из математике за упис на Рударско-геолошки факултет

2007-Пријемни испит из математике за упис на Рударско-геолошки факултет

2007-други рок-Пријемни испит из математике за упис на Рударско-геолошки факултет

2006-други рок-Пријемни испит из математике за упис на Рударско-геолошки факултет

2005-други рок-Пријемни испит из математике за упис на Рударско-геолошки факултет

2002-Пријемни испит из математике за упис на Рударско-геолошки факултет

2000-Пријемни испит из математике за упис на Рударско-геолошки факултет

2000-други рок-Пријемни испит из математике за упис на Рударско-геолошки факултет

1998-Пријемни испит из математике за упис на Рударско-геолошки факултет

1998-други рок-Пријемни испит из математике за упис на Рударско-геолошки факултет

1997-Пријемни испит из математике за упис на Рударско-геолошки факултет

1997-други рок-Пријемни испит из математике за упис на Рударско-геолошки факултет

 

No Comments

Add your comment