III година- додатна настава

III година- додатна настава

А категорија

Градиво за општинско такмичење:

 1. Подразумевају се теме I и II разреда и теме из градива основне школе.
 2. Биномна и полиномна формула.
 3. Тригонометријски облик комплексног броја.
 4. Полиноми (нуле полинома, Вијетове формуле).
 5. Обртна тела.
 6. Системи линеарних једначина.
 7. Матрице и детерминанте.
 8. Елементарна теорија бројева (Ојлерова и Вилсонова теорема).
 9. Експоненцијалне и логаритамске функције, једначине и неједначине.

Градиво за окружно такмичење:

 1. Низови; рекурентне једначине.
 2. Линеарна зависност и независност вектора.
 3. Векторски простори (основне особине, база и димензија).
 4. Ранг матрице.

Градиво за државно такмичење

 1. Вектори (скаларни, векторски и мешовити производ).

Б категорија

Градиво за општинско такмичење:

 1. Подразумевају се теме I и II разреда и теме из градива основне школе.
 2. Тригонометрија.
 3. Полиедри.
 4. Обртна тела.
 5. Системи линеарних једначина.
 6. Детерминанте (реда највише три).

Градиво за окружно такмичење:

 1. Вектори (скаларни, векторски и мешовити производ).

Градиво за државно такмичење

 1. Аналитичка геометрија у равни.

 

No Comments

Add your comment