III година, редовна настава

III година, редовна настава

Планиметрија и полиедри

Многоугао
Призма
Пирамида
Зарубљена пирамида

Обртна тела

Круг
Ваљак
Купа
Зарубљена купа
Лопта

Детерминанте и системи једначина

Детерминанте
Решавање система једначина

Вектори

Вектори у равни
Вектори у простору

Аналитичка геометрија у равни

Тачка и права
Кружница
Елипса
Хипербола
Парабола

Низови

Низови- општи члан, монотоност и гранична вредност
Математичка индукција
Аритметички низ
Геометријски низ
Диференцне једначине

Комплексни бројеви и примена

Комплексни бројеви
Тригонометријски облик комплексног броја
Полиноми над пољем комплексних бројева

 

No Comments

Add your comment