Категорија: Srednja škola

IV година окружно такмичење- Б категорија

Такмичења од претходних година: 2024-окружно IVБ 2023-окружно IVБ 2022-окружно IVБ 2021-окружно IVБ 2020-окружно IVБ 2019-окружно IVБ 2018-окружно IVБ 2017-окружно IVБ 2016-окружно IVБ 2015-окружно IVБ 2014-окружно IVБ 2013-окружно IVБ 2012-окружно IVБ 2012-окружно IVБ 2011-окружно IVБ 2010-окружно IVБ 2009-окружно IVБ 2008-окружно IVБ 2007-окружно IVБ 2006-окружно IVБ 2005-окружно IVБ 2004-окружно IVБ 2003-окружно IVБ 2002-окружно IVБ 2001-окружно IVБ 2000-окружно …

IV година окружно такмичење- А категорија

Такмичења од ранијих година: 2024-окружно IVA 2023-окружно IVA 2022-окружно IVA 2021-окружно IVA 2020-окружно IVA 2019-окружно IVА 2018-окружно IVА 2017-окружно IVА 2016-окружно IVА 2015-окружно IVА 2014-окружно IVА 2013-окружно IVА 2012-окружно IVА 2012-окружно IVА други термин 2011-окружно IVА 2010–окружно IVА 2009–окружно IVА 2008-окружно IVА 2007-окружно IVА 2006-окружно IVА 2005-окружно IVА 2004-окружно IVА 2003-окружно IVА 2002-окружно IVА 2001-окружно …

III година окружно такмичење- А категорија

Такмичења од ранијих година: 2024-окружно IIIA 2023-окружно IIIA 2022-окружно IIIA 2021-окружно IIIA 2020-окружно IIIA 2019- окружно IIIА 2018- окружно IIIА 2017- окружно IIIА 2016- окружно IIIА 2015- окружно IIIА 2014- окружно IIIА 2013- окружно IIIА 2012- окружно IIIА 2012- окружно IIIА други термин 2011- окружно IIIА 2010- окружно IIIА 2009- окружно IIIА 2008- окружно IIIА …

II година окружно такмичење- Б категорија

Такмичења од претходних година: 2024-окружно IIБ 2023-окружно IIБ 2022-окружно IIБ 2021-окружно IIБ 2020-окружно IIБ 2019-окружно IIБ 2018-окружно IIБ 2017-окружно IIБ 2016-окружно IIБ 2015-окружно IIБ 2014-окружно IIБ 2013-окружно IIБ 2012-окружно IIБ 2012-окружно IIБ други рок 2011-окружно IIБ 2010-окружно IIБ 2009-окружно IIБ 2008-окружно IIБ 2007-окружно IIБ 2006-окружно IIБ 2005-окружно IIБ 2004-окружно IIБ 2003-окружно IIБ 2002-окружно IIБ 2001-окружно …

II година окружно такмичење- А категорија

Такмичења од ранијих година: 2024-окружно IIA 2023-окружно IIA 2022-окружно IIA 2021-окружно IIA 2020-окружно IIA 2019-окружно IIA 2019-окружно IIА 2018-окружно IIА 2017-окружно IIА 2016-окружно IIА 2015-окружно IIА 2014-окружно IIА 2013-окружно IIА 2012-окружно IIА други термин 2012-окружно IIА 2011-окружно IIА 2010-окружно IIА 2009-окружно IIА 2008-окружно IIА 2007-окружно IIА 2006-окружно IIА 2005-окружно IIА 2004-окружно IIА 2003-окружно IIА 2002-окружно …

I година окружно такмичење- Б категорија

Такмичења од ранијих година: 2024-окружно IБ 2023-окружно IБ 2022-окружно IБ 2021-окружно IБ 2020-окружно IБ 2019- окружно IБ 2018- окружно IБ 2017- окружно IБ 2016- окружно IБ 2015- окружно IБ 2014- окружно IБ 2013- окружно IБ 2012- окружно IБ 2012- окружно IБ 2011- окружно IБ 2010- окружно IБ 2009- окружно IБ 2008- окружно IБ 2007- окружно …

I година окружно такмичење- А категорија

Такмичења од ранијих година: 2024-окружно IA 2023-окружно IA 2022-окружно IA 2021-окружно IA 2020-окружно IA 2019-окружно IA 2018-окружно IA 2017-окружно IA 2016-окружно IA 2015-окружно IA 2014-окружно IA 2013-окружно IA 2012-окружно IA 2012-окружно IA други термин 2011-окружно IA 2010-окружно IA 2009-окружно IA 2008-окружно IA 2007-окружно IA 2006-окружно IA 2005-окружно IA 2004-окружно IA 2003-окружно IA 2002-окружно IA 2001-окружно …

IV година- Општинско такмичење

А- категорија Б- категорија

IV година- такмичења

Општинско такмичење Окружно такмичење Државно такмичење

IV година- додатна настава

А категорија Градиво за општинско такмичење: Подразумевају се теме I, II и III разреда и теме из градива основне школе. Аналитичка геометрија. Непрекидност функција. Диференцијабилност функција. Примене диференцијалног рачуна (екстремуми, теореме о средњој вредности, Тејлоров полином). Вероватноћа (основне особине, условна вероватноћа). Градиво за окружно такмичење: Случајне променљиве. Градиво за државно такмичење Претходно наведене теме. Б …