IV година- додатна настава

IV година- додатна настава

А категорија

Градиво за општинско такмичење:

 1. Подразумевају се теме I, II и III разреда и теме из градива основне школе.
 2. Аналитичка геометрија.
 3. Непрекидност функција.
 4. Диференцијабилност функција.
 5. Примене диференцијалног рачуна (екстремуми, теореме о средњој вредности, Тејлоров полином).
 6. Вероватноћа (основне особине, условна вероватноћа).

Градиво за окружно такмичење:

 1. Случајне променљиве.

Градиво за државно такмичење

 1. Претходно наведене теме.

Б категорија

Градиво за општинско такмичење:

 1. Подразумевају се теме I, II и III разреда и теме из градива основне школе.
 2. Полиноми (нуле полинома, Вијетове формуле).
 3. Математичка индукција.
 4. Тригонометријски облик комплексног броја.
 5. Низови.
 6. Непрекидност функција.
 7. Изводи функција и примене.
  Окружно такмичење:

Градиво за окружно такмичење:

 1. Претходно наведене теме.

Градиво за државно такмичење

 1. Претходно наведене теме.

 

No Comments

Add your comment