Ознака: III godina

III године општинско такмичење- Б категорија

Такмичења од ранијих година: 2024- општинско IIIБ 2023- општинско IIIБ 2022- општинско IIIБ 2021- општинско IIIБ 2020- општинско IIIБ 2019- општинско IIIБ 2018- општинско IIIБ 2017- општинско IIIБ 2016- општинско IIIБ 2015- општинско IIIБ 2014- општинско IIБ 2013- општинско IIIБ 2012- општинско IIIБ 2011- општинско IIIБ 2010- општинско IIIБ 2009- општинско IIIБ 2008- општинско IIIБ …

III година општинско такмичење- А категорија

Такмичења од ранијих година: 2024- општинско IIIA 2023- општинско IIIA 2022- општинско IIIA 2021- општинско IIIA 2020- општинско IIIA 2019- општинско IIIA 2018- општинско IIIA 2017- општинско IIIA 2016- општинско IIIA 2015- општинско IIIA 2014- општинско IIIA 2013- општинско IIIA 2012- општинско IIIA 2011- општинско IIIA 2010- општинско IIIA 2009- општинско IIIA 2008- општинско IIIA …

III година- Општинско такмичење

А- категорија Б- категорија

II година општинско такмичење- Б категорија

Тестови од ранијих година: 2024- општинско IIБ 2023- општинско IIБ 2022- општинско IIБ 2021- општинско IIБ 2020- општинско IIБ 2019- општинско IIБ 2018-општинско IIБ 2017-општинско IIБ 2016-општинско IIБ 2015-општинско IIБ 2014-општинско IIБ 2013-општинско IIБ 2012-општинско IIБ 2011-општинско IIБ 2010-општинско IIБ 2009-општинско IIБ 2008-општинско IIБ 2007-општинско IIБ 2006-општинско IIБ 2005-општинско IIБ 2004-општинско IIБ 2003-општинско IIБ 2002-општинско …

III година- додатна настава

А категорија Градиво за општинско такмичење: Подразумевају се теме I и II разреда и теме из градива основне школе. Биномна и полиномна формула. Тригонометријски облик комплексног броја. Полиноми (нуле полинома, Вијетове формуле). Обртна тела. Системи линеарних једначина. Матрице и детерминанте. Елементарна теорија бројева (Ојлерова и Вилсонова теорема). Експоненцијалне и логаритамске функције, једначине и неједначине. Градиво …