II година- додатна настава

II година- додатна настава

А категорија

Градиво за општинско такмичење:

 1. Подразумевају се теме I разреда и теме из градива основне школе.
 2. Изометријске трансформације.
 3. Хомотетија и сличност.
 4. Инверзија.
 5. Степеновање и кореновање.
 6. Комплексни бројеви.
 7. Квадратне једначине, неједначине и функције. Системи квадратних једначина.
 8. Ирационалне једначине и неједначине.
 9. Тригонометрија.

Градиво за окружно такмичење:

 1. Растојања и углови између правих и равни у простору. Диедар, триедар, рогаљ.

Градиво за државно такмичење

 1. Полиедри.
 2. Сложенији облици математичке индукције.

Б категорија

Градиво за општинско такмичење:

 1. Подразумевају се теме I разреда и теме из градива основне школе.
 2. Неједнакости.
 3. Хомотетија и сличност.
 4. Степеновање и кореновање.
 5. Комплексни бројеви.
 6. Квадратне једначине, неједначине и функције. Системи квадратних једначина.

Градиво за окружно такмичење:

 1. Ирационалне једначине и неједначине.

Градиво за државно такмичење

 1. Експоненцијалне и логаритамске функције, једначине и неједначине.

 

No Comments

Add your comment