Ознака: II godina

II година: општинско такмичење- А категорија

Такмичења од ранијих година: 2019-општинско IIA 2018-општинско IIA 2017-општинско IIA 2016-општинско IIA 2015-општинско IIA 2014-општинско IIA 2013-општинско IIA 2012-општинско IIA 2011-општинско IIA 2010-општинско IIA 2009-општинско IIA 2008-општинско IIA 2007-општинско IIA 2006-општинско IIA 2005-општинско IIA 2004-општинско IIA 2003-општинско IIA 2002-општинско IIA 2001-општинско IIA 2000-општинско IIA 1999-општинско IIA Извори: Математичка такмичења средњошколаца, Друштво математичара Србије, Београд 1990-2016

II година- општинско такмичење

А- категорија Б- категорија

II година- додатна настава

А категорија Градиво за општинско такмичење: Подразумевају се теме I разреда и теме из градива основне школе. Изометријске трансформације. Хомотетија и сличност. Инверзија. Степеновање и кореновање. Комплексни бројеви. Квадратне једначине, неједначине и функције. Системи квадратних једначина. Ирационалне једначине и неједначине. Тригонометрија. Градиво за окружно такмичење: Растојања и углови између правих и равни у простору. Диедар, …