Категорија: Uncategorized

Обележавање дана броја π

Дан броја Пи обележава се сваке године 14. марта. Моји ученици и ја смо ранијих година обележавали тај дан на разне начине. Прво су ученици правили паное, затим презентације и 14.03. презентовали своје радове. Две последње године ученици у групама праве Дигиталне постере на тему броја Пи које презентују пред одељењем. На тај начин деца …

Конкурс Дигитални час (2019. година)

Закључак: Примена дигиталних алата у комбинацији са пројектном наставом су допринели томе да ученици имају додатну мотивацију за самостално учење кроз истраживање, креирање садржаја и дељење сазнања са ученицима из разреда. Ученици су успешно усвојили знање о Талесовој теореми као и њеној практичној примени у животу. Ученици који раде по посебном плану били су мотивисани …

Обрада података

Обрада података- основни ниво Обрада података- средњи ниво Обрада података- напредни ниво

Мерење

Мерење- основни ниво Мерење- средњи ниво Мерење- напредни ниво