I година- додатна настава

I година- додатна настава

А категорија

Градиво за општинско такмичење:

 1. Подразумевају се теме из градива основне школе.
 2.  Логика, скупови, функције.
 3. Комбинаторика и задаци логичко-комбинаторног карактера.
 4. Елементи теорије бројева (дељивост, прости бројеви, Диофантове једначине, конгруенције).
 5. Реални бројеви, апсолутна вредност.
 6. Полиноми.
 7. Међусобни односи правих и равни.
 8. Подударност. Примена у задацима о троуглу, четвороуглу и кругу.
 9. Математичка индукција.

Градиво за окружно такмичење:

 1. Вектори и њихова примена на задатке елементарне геометрије.
 2. Конструктивни геометријски задаци.
 3. Рационални алгебарски изрази.

Градиво за државно такмичење

 1. Неједнакости.

Б категорија

Градиво за општинско такмичење:

 1. Подразумевају се теме из градива основне школе.
 2. Логика, скупови, функције.
 3. Комбинаторика и задаци логичко-комбинаторног карактера.
 4. Елементи теорије бројева (дељивост, прости бројеви, Диофантове једначине).
 5. Реални бројеви, апсолутна вредност.
 6. Међусобни односи правих и равни.

  Државно такмичење:
  још и: 10.

Градиво за окружно такмичење:

 1. Сложеније примене подударности у задацима о троуглу.
 2. Вектори и њихова примена на задатке елементарне геометрије.
 3. Примена подударности у задацима о четвороуглу и кругу.

Градиво за државно такмичење

 1. Изометријске трансформације.
 2. Конструктивни геометријски задаци.
 3. Полиноми.
 4. Рационални алгебарски изрази.

 

No Comments

Add your comment