Ознака: I godina

I година општинско такмичење- Б категорија

Такмичења од ранијих година: 2024- општинско IБ 2023- општинско IБ 2022- општинско IБ 2021- општинско IБ 2020- општинско IБ 2019- општинско IБ 2018- општинско IБ 2017- општинско IБ 2016-општинско IБ 2015-општинско IБ 2014-општинско IБ 2013-општинско IБ 2012-општинско IБ 2011-општинско IБ 2010-општинско IБ 2009-општинско IБ 2008-општинско IБ 2007-општинско IБ 2006-општинско IБ 2005-општинско IБ 2004-општинско IБ 2003-општинско …

I година општинско такмичење- А категорија

Такмичења од ранијих година: 2024- општинско IA 2023- општинско IA 2022- општинско IA 2021- општинско IA 2020- општинско IA 2019- општинско IА 2018- општинско IA 2017-општинско IА 2016- општинско IA 2015- општинско IA 2014- општинско IA 2013- општинско IA 2012- општинско IA 2011- општинско IA 2010- општинско IA 2009- општинско IA 2008- општинско IA 2007- …

I година- Општинско такмичење

А-категорија Б- категорија

I година- такмичења

Општинско такмичење Окружно такмичење Државно такмичење

I година- додатна настава

А категорија Градиво за општинско такмичење: Подразумевају се теме из градива основне школе.  Логика, скупови, функције. Комбинаторика и задаци логичко-комбинаторног карактера. Елементи теорије бројева (дељивост, прости бројеви, Диофантове једначине, конгруенције). Реални бројеви, апсолутна вредност. Полиноми. Међусобни односи правих и равни. Подударност. Примена у задацима о троуглу, четвороуглу и кругу. Математичка индукција. Градиво за окружно такмичење: …

I година, редовна настава

Логика и скупови Математичка логика Скупови Релације Функционалне једначине, инверзна функција и композиција функција Реални бројеви Реални бројеви Апсолутна вредност броја Заокругљивање бројева и обрада података Дељивост бројева Пропорционалност Директна и обрнута пропорционалност Рачун поделе Рачун мешања Процентни рачун Прост каматни рачун Сложен каматни рачун Рационални алгебарски изрази Полиноми са једном променљивом Трансформације алгебарских израза …