Осми разред- додатна настава

Осми разред- додатна настава

Градиво за школско такмичење:

 1. Све области предвиђене програмом такмичења за претходне разреде.
 2. Круг.
 3. Сличност.
 4. Тачка, права и раван.
 5. Линеарне једначине и неједначине са једном непознатом.
 6. Тангентни и тетивни четвороугао.
 7. Једначине с апсолутним вредностима.

Градиво за општинско такмичење:

 1. Све области предвиђене за претходни ниво такмичења.
 2. Призма.
 3. Линеарне Диофантове једначине.
 4. Проблемски, логички и логичко-комбинаторни задаци.

Градиво за окружно такмичење:

 1. Све области предвиђене за претходне нивое такмичења.
 2. Пирамида.
 3. Линеарна функција.
 4. Нелинеарне Диофантове једначине.
 5. Проблемски, логички и логичко-комбинаторни задаци.

Градиво за државно такмичење:

 1. Све области предвиђене за претходне нивое такмичења.
 2. Системи линеарних једначина и примене.
 3. Конгруенције по модулу.
 4. Неједнакости и примене.
 5. Елементарни проблеми екстремних вредности.
 6. Проблемски, логички и логичко-комбинаторни задаци.

 

No Comments

Add your comment