Осми разред- додатна настава

Осми разред- додатна настава

Градиво за школско такмичење:

 1. Многоугао.
 2. Круг.
 3. Сличност.
 4. Тангентни и тетивни четвороугао.

Градиво за општинско такмичење:

 1. Тачка, права и раван.
 2. Линеарне једначине и неједначине и примене.
 3. Једначине с апсолутним вредностима.
 4. Линеарне Диофантове једначине.

Градиво за окружно такмичење:

 1. Призма.
 2. Пирамида.
 3. Нелинеарне Диофантове једначине.

Градиво за државно такмичење:

 1. Линеарна функција.
 2. Конгруенције по модулу.
 3. Неједнакости и примене.
 4. Елементарни проблеми екстремних вредности.

 

No Comments

Add your comment