Скупови

Скуп, обележавање скупа, задавање скупа и елементи скупа

Празан скуп, подскуп, једнаки скупови

Унија скупова

Пресек скупова

Разлика скупова