Природни бројеви и дељивост

Скуп природних бројева

Дељивост у скупу природних бројева

Својства дељивости

Дељивост декадном јединицом и бројевима 2 и 5

Дељивост бројевима 4 и 25

Дељивост бројевима 3 и 9

Прости и сложени бројеви

Растављање бројева на просте чиниоце

Највећи заједнички делилац-НЗД

Најмањи заједнички садржалац- НЗС