Питагорина теорема

Питагорина теорема

Примена Питагорине теореме на правоугаоник

Примена Питагорине теореме на квадрат

Примена Питагорине теореме на једнакокраки и једнакостранични троугао

Примена Питагорине теореме на ромб

Примена Питагорине теореме на трапез

Питагорина теорема и ирационални број

Растојање између две тачке у координатном систему