Многоугао

Појам и врсте многоуглова

Број дијагонала многоугла

Збир углова многоугла

Правилан многоугао

Конструкција неких правилних многоуглова

Обим и површина правилног многоугла

Тежишна дуж и тежиште троугла

Ортоцентар троугла

Сложеније примене ставова подударности троуглова