Међународно такмичење „Кенгур без граница“ трећи и четврти разред

Међународно математичко такмичење „Кенгур без граница“

2022- Кенгур трећи и четврти разред финале

2022- Кенгур трећи и четврти разред

Кенгур- Трећи и четврти разред од 2005-2021

Извори:

  1. Сајт Друштва математичара Србије:  dms.rs/kengur