Круг

Централни и периферијски угао круга

Обим круга

Дужина кружног лука

Површина круга

Површина кружног исечка

Површина кружног прстена

Ротација